Ebel Molenaar

Wie is Ebel Molenaar?

Mijn carrière pad loopt door de gezondheidszorg: eerst als gespecialiseerd verpleegkundige, daarna als docent Verpleegkunde en opleidingscoördinator en nu als opleiding-loopbaanadviseur voor verschillende gezondheidszorg instellingen en organisaties.

In verschillende functies heb ik ervaring opgedaan met het begeleiden van mensen die midden in een ontwikkeling zitten. Opleidingen die voor veel mensen grote veranderingen meebrengen in hun werk- en privéleven. Studenten die verschillend zijn, niet alleen in beroeps- en levenservaring, maar ook in leeftijd. Het heeft mij ervaring opgeleverd in het samenwerken met en adviseren van het management van grote instellingen. Het heeft mij geleerd hoe je verbindingen maakt tussen de behoeften van organisaties en de individuele medewerkers binnen die organisaties.
Ik heb veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen van begeleidingstrajecten en het coachen van studenten en werkbegeleiders. Het opzetten van intervisiegroepen en begeleiden van groepsprocessen doe ik met veel plezier.

Ik richt mij op de ander door beschouwend te zijn, te stimuleren en motiveren. Met aandacht en respect creëer ik een omgeving van vertrouwen. Ik heb een onderzoekende houding, ben flexibel, maar ook resultaatgericht. Ik heb geleerd van de aanwijzingen van mijn docenten en studenten tijdens mijn opleidingen en van mijn werkervaring, door hier kritisch op te reflecteren. Hierdoor kan ik je met de nodige dosis humor een spiegel voorhouden, zodat je je bewust wordt van je gedrag en de effecten daarvan op anderen. Daarbij heb ik het vermogen om belangrijke informatie, de rode draad, op te pakken uit gesprekken en kan ik mij goed inleven in gedachten en gevoelens van een ander zonder de werkelijkheid uit het oog te verliezen. Daarbij blijf ik wel met beide benen op de grond. Stellingen met een emotionele lading zal ik op een tactvolle wijze hanteren en meehelpen oplossen.

Mijn opleiding is erkend door St!R.