Advies

Opleiding-loopbaanadvies

Loopbaanadvies:
Als loopbaanadviseur kijk ik met je mee naar opleidingsbehoefte afgestemd op je loopbaanplannen. Zijn die plannen voor jou nog niet duidelijk, maar weet je wel dat je iets anders wilt? Dan bied ik je de mogelijkheid helder inzicht te krijgen in je persoonlijke ontwikkeling. Je talenten, kwaliteiten, kennis en ambities gebruiken we als onderlegger en aan de hand van een sterkte-zwakteanalyse komen we tot een advies. Indien er sprake is van een opdrachtgever wordt het advies in overleg met jou ook aan de opdrachtgever verstrekt. Dat kan mogelijk een mooie eerste stap zijn naar verdieping of uitbreiding van je functie. Het kan ook zijn dat het advies een andere functie, een ander functieniveau of branche betreft.

Opleidingsadvies:
Als opleidingsadviseur ondersteun en adviseer ik organisaties bij het opstellen van personeels- en organisatiebeleid op het brede terrein van opleiden, leren en ontwikkelen van medewerkers. Ik kijk mee naar de kwaliteit van opleiden binnen een instelling of organisatie, toets deze aan de kwaliteitseisen van het ministerie van VWS en doe verbetervoorstellen.