Intervisie

Om werk gerelateerde problemen die spelen in een team of organisatie zichtbaar te maken maak ik onder meer gebruik van intervisie. Een groep medewerkers doet een beroep op collega’s om mee te denken over de aanpak en mogelijke oplossingen. Ik begeleid deze intervisiegroep dan methodisch. Later kan de intervisie zelfstandig plaats vinden. Met de overgang van begeleide naar onbegeleide intervisie zorg ik ervoor dat het team of de organisatie de problemen zelf kan analyseren en oplossen.