Supervisie

Sta je aan het begin van je loopbaan en ben je op zoek naar je eigen kracht? Dan begeleid ik je meestal in een supervisietraject.
Supervisie is een leertraject waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die je hebt ten aanzien van je werk. Het is een vorm van terugkijken op je eigen werkstijl in relatie tot je werkplek. Het geeft zicht op welke situaties problemen kunnen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben en hoe je ermee kunt omgaan.

Bij supervisie leggen we het accent op leren vanuit je eigen ervaringen. Ik begeleid je om op een andere manier met je eigen werkervaringen om te gaan, zodat het uiteindelijk leidt tot nieuwe inzichten en een beter functioneren. Supervisie is vaak een wat langer traject dan een coachingstraject, zodat het bewust werken aan verandering over kan gaan in onbewust blijvend werken aan verandering en ‘groei van binnen uit’. Je ontdekt je eigen kracht en hoe je daar het beste gebruik van kunt maken.